Firebird Documentation IndexFirebirds nbackup-tool → Kenmerken van nbackup
Firebird Home Firebird Home Terug: Firebirds nbackup-toolFirebird Documentation IndexOmhoog: Firebirds nbackup-toolVolgende: Functies en parameters

Kenmerken van nbackup – een overzicht

Voordelen van nbackup
Beperkingen van nbackup

Met nbackup kunnen twee verschillende soorten taken worden uitgevoerd:

 1. Het maken en terugzetten van zowel volledige als aanvullende backups. Een aanvullende backup (Engelse term: incremental backup) bevat alleen de wijzigingen sinds een bepaalde voorgaande backup.

 2. Het vergrendelen van het databasebestand zodat het vervolgens met kopieer- of backuptools naar keuze kan worden gebackupt. In deze modus maakt nbackup dus géén backup; het zorgt alleen dat je er zelf een kunt maken zonder risico op corruptie van de database. Ook hierbij is er een voorziening voor terugzetten.

Beide modi kunnen op een actieve database worden toegepast, zonder hinder voor verbonden gebruikers. De gemaakte backup komt steeds overeen met de toestand van de database aan het begin van de operatie. Voorts geldt dat een backup alleen door de eigenaar en SYSDBA (en soms ook door OS-admins) kan worden gemaakt, maar dat iedere gebruiker een backup kan terugzetten naar een nieuwe database. Op deze punten is er dus geen verschil met gbak.

Voordelen van nbackup

 • Beide modi: een hoge snelheid (zo hoog als hardware en besturingssysteem toelaten), want nbackup kijkt niet naar de data zelf. In de backupmodus worden de gegevens min of meer blindelings naar het backupbestand geschreven.

 • Backup-restoremodus: tijd- en ruimtewinst, want er is niet elke keer een volledige backup nodig. Dit kan enorm schelen bij omvangrijke databases.

 • Vergrendel-ontgrendelmodus: volledige vrijheid in de keuze van de backup-, kopieer- en/of compressietools.

Beperkingen van nbackup

 • Nbackup zorgt niet voor het opschonen en verdichten van de database zoals gbak dat doet.

 • Met een nbackup backup-restorecyclus kun je niet de eigenaar van de database veranderen, zoals met gbak.

 • Nbackup kan geen transporteerbare backups maken, d.w.z. backups die je kunt terugzetten op een ander platform of andere serverversie.

 • Nbackup is vooralsnog alleen bruikbaar voor databases die uit een enkel bestand bestaan.

 • Nbackup zelf kan alleen lokale databases backuppen en terugzetten. Wel is het vanaf Firebird 2.5 mogelijk om via de Services Manager deze functies ook op verre machines uit te voeren.

 • Behalve bij gebruik van de Services Manager (in Firebird 2.5+) moet de gebruiker voor het maken van een backup met nbackup rechtstreekse bestandstoegang tot de database hebben. Met gbak is dit niet nodig.

Terug: Firebirds nbackup-toolFirebird Documentation IndexOmhoog: Firebirds nbackup-toolVolgende: Functies en parameters
Firebird Documentation IndexFirebirds nbackup-tool → Kenmerken van nbackup