Firebird Documentation IndexFirebirds nbackup-tool → Documenthistorie
Firebird Home Firebird Home Terug: Het deltabestand instellenFirebird Documentation IndexOmhoog: Firebirds nbackup-toolVolgende: Licentie

A. Documenthistorie

De exacte geschiedenis van dit document is na te gaan in de module manual van het Firebird CVS-archief; zie http://firebird.cvs.sourceforge.net/viewvc/firebird/manual/src/docs/firebirddocs-nl/nbackup-nl.xml?view=log

Wijzigingen
0.1 21 okt 2005 PV Eerste editie, gelijktijdig uitgebracht in het Nederlands en het Engels.
1.0 1 dec 2006 PV Vernieuwde Engelse editie.
1.0-nl 5 jan 2007 PV Nederlandse editie weer gelijkgetrokken met de Engelse d.m.v. de volgende wijzigingen:
Bèta”-verwijzing verwijderd uit editie-info. Waarschuwing tegen interactief opgeven van backupbestandsnamen bij nbackup -R aangepast.
C:\Databases overal in de voorbeelden door C:\Data vervangen, zodat de regels niet doorlopen tot buiten de afwijkend gekleurde <screen>-gebieden in de PDF's. Om dezelfde reden tweemaal gebruiker ingekort tot gebr.
Sectie Het deltabestand instellen toegevoegd, en sectie Verder lezen? dienovereenkomstig gewijzigd.
Tevens hier en daar formuleringen en/of spelling aangepast.
1.1-nl     Een Nederlandse editie 1.1 is er nooit geweest. De volgende editie heet 1.2-nl en komt overeen met de Engelse editie 1.2.
1.2-nl 19 sep 2011 PV Opmaak van de brontekst: maximale regellengte op 100 gezet, zonder witregels.
Alle secties en subsecties hebben nu een id.
Inleiding: eerste zin aangepast.
Kenmerken van nbackup — een overzicht: Laatste para voor eerste subsectie bewerkt: vermeld dat alleen SYSDBA, eigenaar en soms OS-admins een backup kunnen maken.
Kenmerken van nbackup — een overzicht :: Beperkingen van nbackup: Voormalig laatste listitem bewerkt: toegang via Services Manager vermeld. Listitem toegevoegd inz. rechtstreekse bestandstoegang. Laatste para verwijderd.
Functies en parameters: Nieuwe sectie.
Backups maken en terugzetten: Laatste zin van eerste alinea licht gewijzigd. Waarschuwing toegevoegd inz. risico's met nbackup 2.0.0–2.0.3 onder zware belasting, en de invloed van rechtstreekse I/O bij grote databases onder Posix.
Backups maken en terugzetten :: Volledige backups :: Een volledige backup maken: Listitem over -U en -P sterk uitgebreid en gecorrigeerd. Listitems toegevoegd over -FE-optie (nieuw in 2.5), -T-optie (nieuw in 2.1) en -D-optie (nieuw in 2.5, backport naar 2.1.4). In listitem dat begint met “De verschillende parameters” staat tussen de haakjes nu: (-B, -U enz.), omdat er vele parameters zijn bijgekomen.
Backups maken en terugzetten :: Volledige backups :: Een volledige backup terugzetten: Parameters -U en -P verwijderd uit specificatie. Listitem toegevoegd over alias. Foutieve bewering gecorrigeerd dat nbackup een bestaande database overschrijft als er geen actieve verbindingen zijn. Cursieve tekst over falen interactief terugzetten gewijzigd en reparatie in 2.0.1 vermeld. Listitem toegevoegd over niet-noodzaak draaiende server en negeren inloggegevens.
Backups maken en terugzetten :: Aanvullende backups: Waarschuwing ingevoegd dat deze voorziening totaal gebroken is in 2.1, en weer hersteld in 2.1.1.
Backups maken en terugzetten :: Aanvullende backups :: Aanvullende backups terugzetten: Parameters -U en -P verwijderd uit formele syntaxis en 1e listitem.
Backups maken en terugzetten :: Databases op kale apparaten backuppen: Nieuwe sectie.
Backups maken en terugzetten :: Databasetriggers onderdrukken (Firebird 2.1+): Nieuwe sectie.
Backups maken en terugzetten :: Rechtstreekse I/O (Firebird 2.1.4+): Nieuwe sectie.
Backups maken en terugzetten :: Informatieve opties (Firebird 2.5+): Nieuwe sectie.
Backups maken en terugzetten :: Backups op verre machines (Firebird 2.5+): Nieuwe sectie.
Vergrendelen en ontgrendelen: Laatste zin van tweede alinea licht gewijzigd.
Vergrendelen en ontgrendelen :: Database vergrendelen en zelf backuppen: Opmerkingen toegevoegd (para + itemizedlist).
Vergrendelen en ontgrendelen :: Terugzetten van een na “nbackup -L” gemaakte backup: Info over gebruik alias en -Z toegevoegd aan stap 2 van procedure. Zin aan Noot toegevoegd over opvatten -F als Flag-only (alleen vlag).
Vergrendelen en ontgrendelen :: Databases op kale apparaten vergrendelen: Nieuwe sectie.
Vergrendelen en ontgrendelen :: Onder de motorkap: Noot aangepast.
Het deltabestand instellen: 1e alinea deels herschreven, met o.a. verwijzing naar databases op kale apparaten. Laatste zin afgesplitst; is nu zelfstandige alinea. Info toegevoegd (para + programlisting) over opgeven delta bij CREATE DATABASE. 1e listitem in Opmerkingen: ADD -> [ADD].
Documenthistorie: Ulink naar CVS gewijzigd (zowel tekst als url); wijst nu rechtstreeks naar document.
Licentie: Eindjaar auteursrechtvermelding nu 2011.
Terug: Het deltabestand instellenFirebird Documentation IndexOmhoog: Firebirds nbackup-toolVolgende: Licentie
Firebird Documentation IndexFirebirds nbackup-tool → Documenthistorie